tvůrci
a herci

film Nebeští jezdci

plk. Jaroslav Doktor
311. peruť RAF

Jaroslav Doktor se narodil 20. listopadu 1909 v Německém (dnešním Havlíčkově) Brodě.

Měšťanskou školu navštěvoval v České Třebové a poté přešel na technickou školu ve Vysokém Mýtě.

Vojenskou službu absolvoval v letech 1929 – 1934 a pilotní výcvik prodělal v Prostějově. Po vojně pracoval jako instruktor létání u Masarykovy letecké ligy. Dne 30. dubna 1936 se v Praze oženil s Marií Rýdlovou. Do německé okupace pak sloužil u 4. leteckého pluku. 

V létě 1939 odešel do zahraničního odboje a z Polska odplul do Francie, kde po absolvování přecvičení na francouzské bombardovací letouny byl v hodnosti Caporal přidělen 16. června 1940 k jednotce bitevních letounů Groupe de Bombardemen d’Assault. Krátce nato přišla kapitulace Francie, tudíž do bojů již nezasáhl.

Spolu s dalšími československými letci byl evakuován do Velké Británie, kde byl v leteckém depu RAF Cosford 23. července 1940 přijat pod poddůstojnickým číslem 787 212. Přecvičení na britské letouny prodělal u No. 11 Operational Training Unit (OTU) v Bassingbourn, kde se 24. srpna 1940 kvalifikoval jako pilot RAF. Dne 15. října 1940 byl v hodnosti Sergeant (Sgt) přidělen k operační výcvikové jednotce 311. československé bombardovací peruti do East Wrethamu. Bojový výcvik osádka je jejímž byl kapitánem ukončila v únoru 1941. První operační let uskutečnil 10. února 1941. Operační turnus v délce 200 hodin zakončil 10. dubna 1942 s celkovým počtem 43 operačních letů z toho 28 na postu velitele letounu. Po krátké dovolené byl 2. srpna 1942 byl přidělen k No. 1429 Czechoslovak Operational Training Unit jako pilot – instruktor se zařazením do navigační sekce. Nepobyl zde však dlouho, již 19. srpna byl přeložen k No. 5 Maintenance Unit na letiště Kemble, 26. srpna následovalo přeložení k No. 20 Maintenance Unit do Aston Down a konečně 14. září 1942 přemístění k No. 51 Maintenance Unit do Lichfieldu.

U těchto jednotek zalétával opravené letouny. Zde byl 5. října 1942 lehce zraněn jako pasažér v letounu Beaufighter, který havaroval při nízkém průletu nad letištěm. V roce 1943 postupně působil jako instruktor u No. 12 (Pilot) Advanced Flying Unit a u No. 54 OTU. K 1. květnu 1943 byl z hodnosti Sgt povýšen do důstojnické hodnosti Pilot Officer (P/O) a bylo mu změněno číslo na 149 786. Na konci srpna 1943 přešel k No. 1 Aircraft Delivery Unit do Croydonu a během tamní služby dne 14.září 1943 utrpěl lehká zranění, když krátce po startu havaroval s letounem Mustang. V listopadu 1943 následovalo povýšení na Flying Officer (F/O). Dne 29. února 1944 byl přemístěn k No. 105 OTU do Bramcote na přecvičení pro službu u dopravního letectva a začátkem června byl spolu se svou osádkou přeložen k 511. dopravní peruti, kde působil do poloviny října 1944, kdy jeho osádka přešla k 245. dopravní peruti, odkud ještě před koncem měsíce následovalo přemístění k 167. dopravní peruti. Předposlední jednotkou byla 147. dopravní peruť, kde létal na počátku roku 1945 a válku ukončil u No. 11 Ferry Unit v Talbenny. Do osvobozené vlasti se vrátil až 16. listopadu 1945 v hodnosti podporučíka.

V poválečném Československu uplatnil své bohaté letecké zkušenosti jako kapitán Československých aerolinií. 

Po komunistickém převratu byl stažen z mezinárodních linek pouze na vnitrostátní a v roce 1949 byl z ČSA vyhozen. Více jak rok nemohl najít žádné zaměstnání, nakonec nastoupil u ČSAO, kde nejprve umýval motory, poté pracoval u soustruhu. Nakonec se stal bezpečnostním technikem na ústředí ČSAO, odkud v 55 letech odešel do důchodu.
Jaroslav Doktor zemřel 13. srpna 1986 a po roce 1989 byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka letectva.

Jaroslav Doktor získal následující vyznamenání:
4 x Československý válečný kříž 1939 
2 x Československá medaile “ Za chrabrost“
1 x Československá medaile “ Za zásluhy“ I.stupně
1 x Československá medaile “ Za zásluhy“ II.stupně
1x Československá vojenská pamětní medaile
1939- 45 Star
Atlantic Star
Air Star
Africa Star
France & Germany Clasp
Defence Medal
War Medal

Ve filmu Nebeští jezdci hrál důstojníka v pohřebním konduktu.

Jaroslav Doktor byl jako odborný poradce přítomen například natáčení scény prvního nouzového přistání. Byl tehdy v trupu přistávajícího letounu (respektive v modelu, vytvořeném v ateliéru).

V rámci natáčení radil hercům, jak se mají jako letci RAF chovat, co dělat při náletu, jak podávat hlášení, jak si zapínat uniformu, jak se co nejvíce podobat skutečným letcům.

Text zveřejněn s laskavým svolením rodiny Jaroslava Doktora. Z jejích archivu, respektive archivu autora webu, pocházejí zveřějněné fotografie.

Kontakt

KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF, z. s.

Filip Procházka

Zavolejte nám

pošlete nám e-mail

Webové stránky Nebeští jezdci jsou hostovány u www.valka.cz.