tvůrci
a herci

film Nebeští jezdci

plk. Jiří Doležal
311. peruť RAF

Jiří Doležal se narodil 8. ledna 1919 v Úpici. V roce 1933 se jejich rodina odstěhovala do Kutné Hory, kde absolvoval místní reálné gymnázium. V říjnu 1937 nastoupil vojenskou prezenční službu. Ač bylo jeho velkým snem létání, byl v Josefově zařazen k lehkému dělostřelectvu, v rámci kterého také absolvoval Školu pro důstojníky. 

Po 15. březnu 1939, záboru zbytku naší vlasti nacisty, se rozhodl k odchodu do zahraničního odboje. Zvolil severní cestu přes Polsko, na jehož území vstoupil 2.. července 1939. Spolu s dalšími byl ubytován v čs. sběrném táboře v Malých Bronovicích. Jako převážná část našich vojáků se následně rozhodl pro lodní transport do Francie, který však byl podmíněn vstupem do Cizinecké legie. Jiří Doležal odplul z přístavu Gdyně 27. července na lodi Chrobry a po necelém dnu dorazil do přístavu v Boulogne. Dále je přesunuli vlakem do jihofrancouzského přístavu Marseille, kde bylo středisko Cizinecké legie pro nováčky. Jiří odjel s vybranou skupinou 9. srpna 1940 lodí do afrického Oranu. Byl zařazen ve výcvikovém středisku v Sidi-bel-Abbes k 1. pěšímu pluku. S odstupem tří týdnů od zahájení II. světové války je přesunut zpět do Francie a již 26. září převelen do čs. vojenského tábora Agde. Stal se vojákem 2. čs. pěšího pluku – spojovací roty, následně náhradní baterie a nakonec 1. dělostřeleckého pluku. S blíží se tragickou porážkou Francie se většině jejich vojáků podařilo přepravit na územ Velké Británie.

Jiří Doležal se spolu s řadou svých spolubojovníků přesunul 27. června 1940 ze středomořského přístavu Séte nejprve do Gibraltaru a odtud do Velké Británie, na jejíž území vstoupil v přístavu Liverpool 7. července. Po přesunu do stanové čs. základny v Cholmondeley parku naši vojáci čekali na své další zařazení k jednotkám. I když byl v roce 1940 J. Doležal povýšen do hodnosti podporučíka dělostřelectva v záloze, již o necelý rok později se mu splnil jeho dávný sen, byl převelen k letectvu. V září 1941 nastoupil k čs. depotu RAF v Cosfordu a během následujících měsíců absolvoval řadu náročných odborných kursů. Dne 24. dubna 1942 se přesunul k operační výcvikové letce v Honingtonu a následovaly další kursy se specializací na navigátora letectva. V závěru listopadu 1942 se na základně v Talbenny stává příslušníkem 311. čs. bombardovací peruti, u které se chystá na svůj první bojový let. K němu dochází 8. ledna 1943, v den jeho 24. narozenin, v osádce Jana R. Irvinga. Během svého jedenáctiměsíčního operačního turnusu se jejich posádka několikrát střetla v přímém souboji s nepřátelskými stíhači. Po ukončení operační činnosti u „třistajedenáctky“ v říjnu 1943 byl převelen k transportnímu letectvu. S 511. a 246. perutí se zúčastnil letů z Velké Británie na Maltu, Azory, Střední a Dálný východ či do Tichomoří. Právě za tuto službu bylo J. Doležalovi uděleno britské vyznamenání „Burma star“. Svůj poslední let v rámci RAF absolvoval s Liberátorem v posádce F/O Procházky na trase Manston-Praha-Manston dne 17. srpna 1945. V této době měl hodnost kapitána v záloze. 

Krátce po ukončení války se J. Doležal stal studentem významné britské školy Aeronautical College Engineering, kterou úspěšně ukončil v roce 1947. Hned po následném návratu do Československa začal pracovat ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze-Letňanech. Uplatnění svých schopností v daném oboru však překazilo zatčení StB na podzim roku 1949 a nucené práce v TNT Kladno-Dříň, kde byl vězněn až do prosince 1950. Podobně jako další byl totiž jako bývalý „rafák“ nepohodlný komunistickému režimu. Po propuštění z TNT nastoupil v Aeru Vysočany, později přešel do Avie Letňany. Po roce 1960 pracoval čtyři roky v Leteckých opravnách ve Kbelích a následně, až do důchodu, v národním podniku Aero Vodochody-Odolena Voda. Jako konstruktér se podílel například na vývoji řady modifikací dopravního letounu IL-14.

Asi málo kdo ví, že se Jiří Doležal významnou měrou podílel na natáčení československého legendárního filmu „Nebeští jezdci“. Byl totiž šéfkonstruktérem, který dokázal ze sovětského letounu Li-2, vytvořit britský bombardovací wellington. Typ letounu, na kterém létal jako navigátor.

Jiří Doležal byl nositelem řady významných spojeneckých i československých vyznamenání. Po listopadu 1989 byl plně rehabilitován a povýšen do hodnosti podplukovníka, v roce 1992 na plukovníka letectva. 

Zemřel 10. prosince 1993.

VLADISLAV A JANA BURIANOVI, převzato ze čtrnáctideníku Českého svazu bojovníků za svobodu Národní osvobození. Tento text byl zveřejněn s laskavým souhlasem Vladislava Buriana. Zveřejněné fotografie jsou z archivu rodiny Doležalových, respektive autora webu.

Kontakt

KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF, z. s.

Filip Procházka

Zavolejte nám

pošlete nám e-mail

Webové stránky Nebeští jezdci jsou hostovány u www.valka.cz.