putovní
výstava

putovní výstava

Jak vznikala výstava
o filmu Nebeští jezdci

Byť už je to téměř šest let a některé podrobnosti jsem už zapomněl, zkusím se s Vámi podělit o informace, které doprovázely vznik zmíněné výstavy. Nechci ani tak popisovat jak jsem kdy co udělal, ale spíš proč jsem se do výstavy pustil, co příjemného mne v rámci její organizace potkalo…

O výstavě jsem začal uvažovat…někdy v roce 2002, o rok později jsem už začal shánět první informace a mám dojem, že to málo, co jsem tehdy zjistil, jsem se snažil vystavit v rámci akce Vzduch je opět naše moře. Pokus o výstavku doplnilo poměrně úspěšné promítání filmu Nebeští jezdci a beseda s válečnými veterány, a tak jsem se rozhodl ve shánění dalších informací pokračovat.

O další rok později jsem měl až nepříjemně moc času, který jsem ale na druhou stranu mohl věnovat práci na výstavě. Vzhledem k tomu, že z jedním důvodů…no, vlastně důvodem hlavním….začal dělat, byla snaha potkat se s aktéry tohoto filmu, začal jsem s jejich vyhledáváním. Bez kontaktů na hereckou sféru to nebylo úplně nejjednodušší, ale internet a Zlaté stránky mi dost pomohly. Stejně tak i informace od pomocného režiséra Nebeských jezdců Otakara Fuky a historika a archiváře filmových Studií Barrandov.

Byť jsem se s herci tohoto filmu potkal necelých 40 let od jeho natočení, příliš se nezměnili. Poté, co jsem zazvonil na zvonek s nápisem Matyáš, otevřít mi přišel Pavel Bednář a filmový Student měl i po čtyřiceti letech stejné oči jako tehdy. Stejně tak se nezměnil ani Frank – Josef Váša, kterého na setkání do hotelu DUO přivedla náhoda, respektive manželka, které tímto mnohokrát děkuji. To bylo tak – zlaté stránky nebyly vždy spolehlivým vodítkem, a tak některé herce jsem volal naslepo a některé, to byl případ právě Josefa Váši, jsem nemohl nalézt vůbec.

Podobně náhodná byla i účast navigátora George – Vojtěcha Holého. Poté, co jsem se dovolal komusi s tímto jménem kdo měl bydlet někde tam, co skutečný představitel této role, setkal jsem se s velmi prudkou odmítavou reakcí…Takže jsem už ani nepředpokládal, že by se filmová posádka mohla sejít téměř v plném počtu. Naštěstí jsem se dovolal někomu úplně jinému, a tak se nebeští jezdci v hotelu DUO sešli nakonec téměř všichni.

Jiřího Hrzána, Prcka, zastupovala jeho první žena Olga Hlavová, Tomík, jinak profesor Winston Chrislock chyběl, stejně tak jako Jiří Kaplický, Jimmy. Stejně tak, jako se Winston Chrislock těšil na setkání, těšil jsem se já na něj i na to, že Vám, návštěvníkům akce představím posádku kompletní. Bohužel člověk míní, sponzoři mění. Jedna letecké společnost mi odmítla dát/schválit již přislíbené letenky a tím tedy Tomíkova návštěva v Praze padla. Doufám, že pouze prozatím, protože p. Chrislockovi bych jeho zklamání chtěl vynahradit. Pravděpodobně jsem si tehdejší štěstí vybral už jen tím, že se mi Winstona Chrislocka podařilo najít – Věděl jsem tehdy pouze jeho jméno, že v roce 1968 v Československu studoval, a to bylo vše. Pak jsem zkusil napsat na jednu adresu…a přišla mi odpověď, že jsem napsal správně.

Stejně tak jsem se těšil i na Jana Kaplického, který mi telefonicky potvrdil přijetí pozvánky, kterou přijal, nicméně bohužel se pak musel z pracovních důvodů omluvit. Bohužel jakákoliv další šance na setkání v minulém roce skončila.

Překvapením bylo i setkání s architektem filmu panem Karlem Černým (o historii československého filmu jsem neměl do té doby nějak mnoho informací) – poté, co jsem za ním přišel, padli mi do oka soška ve tvaru mužské postavy, kterou jsem původně považoval za dárek od vnoučat. Pan Černý sledoval, kam se dívám a vyzval mne, ať si tu sošku vezmu do ruky, s dovětkem, že „tu moc lidí nevidělo“. Vzal jsem tedy sošku, která byla podstatně těžší, než jsem si myslel, do ruky…a díky tomu mohu říci, že jsem držel v rukou Oskara za film Amadeus. Mohl jsem tehdy mít v rukou i scénář filmu Nebeští jezdci, který mi pan Černý chtěl darovat, ale bohužel se nějakou dobu před naším setkáním stěhoval a o scénář prý neměli zájem ani v Národním filmovém archivu….

Nakonec, a jsem tomu velmi rád, Vám scénář mohu v rámci výstav ukázat. Scénárista Nebeských jezdců Zdeněk Mahler splnil svůj slib, který mi dal v rámci setkání Nebeských jezdců v hotelu DUO, scénář našel a předal mi ho.

Mým neskromným cílem bylo pozvat na toto setkání všechny nebo většinu žijících tvůrců a aktérů, proto jsem se i díky štěstí a webu potkal také se scénáristou filmu Rudolfem Miličem, Bohumilem Dudařem, Ladislavem Winkelhöferem, Rudolfem Hammerem mladším, Evženem Illínem mladším, samozřejmě již zmíněným Otakarem Fukou a „last, but not least“ dámami Joy Kadečkovou, odbornou poradkyní filmu a bývalou příslušnicí WAAF, a Zuzkou Husmannovou. Nesmím zapomenout ani na Zdeňka Dukáta, fotografa filmu, díky jehož souhlasu mohla většina panelů výstavy vzniknout. Nechyběli ani další, například Olga Hlavová.

Připravit výstavu, respektive dát informace k natáčení filmu mi pomohli nejen jeho tvůrci, ale i ti, kterých se nějakým způsobem týkalo. S bývalým velitelem letiště v Klecanech, Miroslavem Vybulkou, jsem prochodil bývalé letiště „somewhere in England“, kde se Nebeští jezdci natáčeli a bohužel se z větší části nestačil divit, jak mohou skončit opuštěné armádní budovy. Nicméně bylo velmi zajímavé podívat se do filmového briefingroomu, šatny pilotů, na pojížděcí dráhu…

Jako děcko v cukrárně jsem si připadal i díky řediteli fundusu na Barrandově, Jiřímu Matějkovi. Hledat rekvizity v tamním skladu kostýmů, které jsem chtěl vystavit v Muzeu hl. m. Prahy, připomínalo hledání zlata na Klondajku…

Poděkování

těm, kteří mi při realizaci výstavy Setkání Nebeských jezdců pomohli:

Zuzaně Husmannové za zapůjčení exponátů

plk. Joy Kadečkové za cenné rady a vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Zuzaně Polákové za cenné rady, vzpomínky a zapůjčení exponátů
Jiřímu Bednářovi za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Svatopluku Matyášovi za vzpomínky, zapůjčení exponátů a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Vojtěchu Holému za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Josefu Vášovi za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Günteru Schossovi za zpomínky a cenné informace
Winstonu Chrislockovi za vzpomínky a cenné informace
Otakaru Fukovi za cenné rady, vzpomínky zapůjčení exponátů, účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Zdeňku Mahlerovi za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Karlu Černému za cenné rady a vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Ladislavu Winkelhöferovi za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Rudolfu Miličovi za cenné rady, exponáty na výstavu a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Zdeňku Dukátovi za souhlas s užitím jeho fotografií pro výstavu o filmu Nebeští jezdci
Bohumilu Dudařovi za pomoc při realizaci výstavy a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Evženovi Illínovi jr. za cenné rady
Rudolfu Hamerovi jr. za zapůjčení exponátů a cenné rady
Jaroslavu Koštiřovi za zapůjčení exponátů
Janu Horalovi za zapůjčení sálu v hotelu DUO, ve kterém se konalo setkání tvůrců a aktérů filmu Nebeští jezdci, sponzoring akce a neocenitelnou pomoc
Shirley Collier z Imperial War Musea za zapůjčení exponátů a cenné rady
Boženě Hlaďové za zapůjčení exponátů a cenné informace
Marii Sehnalové za cenné informace
Peteru Fuzákovi a Ministerstvu obrany za spolupráci při organizování výstavy Setkání Nebeských jezdců a setkání tvůrců a aktérů tohoto filmu
Ivetě Irvingové za cenné rady
Karlu Helmichovi za úvodní slovo v průběhu vernisáže výstavy Setkání Nebeských jezdců
Václavu Tikovskému za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Albertu Kronkovi, majiteli nejlepší letecké kavárny v ČR – brněnského Air Café, za zapůjčení exponátu
Milanu Vackovi za zapůjčení exponátů pro výstavu o filmu Nebeští jezdci na Univerzitě obrany, Brno
plk. Lubomíru Úlehlovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
plk. Vladimíru Hofrichterovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
plk. Jiřímu Bendovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
plk. Stanislavu Mikulovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
plk. Jaroslavu Vyhnisovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
plk. Jiřímu Poláčkovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
ministru kultury Pavlu Dostálovi za záštitu nad výstavou a za pomoc při její realizaci
pracovníkům Muzea hl. m. Prahy
za pomoc při realizaci výstavy a za vstřícnost
Zdeně Fabíkové
z Muzea hl. m. Prahy za důvěru, výraznou pomoc při realizaci výstavy a vstřícnost
Olze Hrzánové
– Hlavové za účast na setkání tvůrců a aktérů filmu a zapůjčení exponátů
pracovníkům časopisu BILD za zaslané články

pracovníkům kolínského archivu za vyhledání materiálů o premiéře filmu Nebeští jezdci
řediteli kolínského Kina 99 Ivanu Martincovi
za cenné informace
dr. Doležalovi
ze Všeobecné fakultní nemocnice, gynekologicko-porodnické kliniky za cenné informace
prof. Živnému z
e Všeobecné fakultní nemocnice, gynekologicko-porodnické kliniky za cenné informace
Otovi Palounkovi za zapůjčení filmového záznamu z natáčení a cenné rady
plk. Miroslavu Vybulkovi za cenné rady
plk. Miroslavu Bucharovi za cenné rady
Jaroslavu Černému za cenné rady
Martinu Růžičkovi a dalším pracovníkům barrandovského fundusu za spolupráci při vyhledávání exponátů
Pavlu Jirasovi, archiváři společnosti Barrandov studio a.s., za neocenitelnou pomoc a velmi cenné rady
paní Doležalové za zapůjčení exponátů
pracovníkům Aera Vodochody za cenné informace
Petře Hel-Boerger za cenné informace
společnosti Bugaboo za hladký průběh vernisáže výstavy
Pavlu Vančatovi za pomoc při realizaci výstavy
Pavlu Raabovi za pomoc při realizaci výstavy
Petru Drahorádovi za pomoc při realizaci výstavy
místostarostovi města Klecany, p. Šebkovi, za pomoc při realizaci výstavy
Miroslavu Seifertovi ze společnosti Hewlett Packard za pomoc při realizaci výstavy
Jiřímu Paletovi ze společnosti Hewlett Packard za neocenitelnou pomoc při realizaci výstavy
Petře Škráčkové za pomoc při realizaci Setkání Nebeských jezdců a při zdobení téhož
Katce Škráčkové za pomoc při realizaci Setkání Nebeských jezdců a při zdobení téhož
Lucce Fleischmannové za pomoc při realizaci Setkání Nebeských jezdců a zdobení téhož
Evě Kundratové za pomoc při vernisáži výstavy a při zdobení téhož
rodině Procházků a Škráčků za pomoc a podporu při realizaci výstavy a setkání
společnosti Hewlett Packard za neocenitelnou pomoc
nakladatelství Libri za sponzoring výstavy
nakladatelství Academica za sponzoring výstavy
vydavatelství Bonton za sponzoring výstavy
letecké škole F-Air za sponzoring výstavy
společnosti Zonevision za sponzoring výstavy
vydavateli časopisu DiViDI za sponzoring výstavy
společnosti TESCO Stores za sponzoring výstavy
Hotelu DUO za sponzoring akce Setkání Nebeských jezdců
serveru valka.cz za místo pro tento web
Pavlu Klozíkovi za pořízení fotografií z vernisáže výstavy a setkání Nebeských jezdců

První výstavu v roce 2004 podpořily tyto společnosti:

Válka.cz
AC
Bonton film
UPC Direct
Tesco
MB – neor
LIBRI
Imperial war museum
HP invest
FAIR letecká škola
DiViDi
Hotel Duo Praha
Discovery channel
Country radio
Buga Boo
Air café

Nyní se výstava koná díky podpoře Středočeského kraje a městské části Praha 2.

putovní výstava

Partneři výstavy

PODPOŘTE NÁS

Chcete nám pomoci připomínat naše letce?

Váš dar nám umožní realizovat tyto akce nebo prezentovat vybavení našich letců a příslušnic WAAF.

V roce 2018 oslavíme 100. výročí Československa. My ale, díky vašemu příspěvku, budeme připomínat i 100. výročí československého letectva a RAF. Odhalíme památník letcům RAF z plzeňského Karlova. Připomeneme válečné zajatce, účastníky tzv. Velkého útěku ze zajateckého tábora v Saganu. V Duxfordu, základně, kde vznikla 310. a 312. československá stíhací peruť si připomeneme všechna tato výročí a naše letce. Uspořádáme výstavy s tematikou RAF a WAAF.

 
 

Kontakt

KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF, z. s.

Filip Procházka

Zavolejte nám

pošlete nám e-mail

Webové stránky Nebeští jezdci jsou hostovány u www.valka.cz.