Výstava Setkání Nebeských jezdců - věnovaná filmu Jindřicha Poláka Nebeští jezdci - setkání tvůrců a aktérů tohoto válečného filmu - Poděkování

Poděkování těm, kteří mi při realizaci výstavy Setkání Nebeských jezdců pomohli:

Zuzaně Husmannové za zapůjčení exponátů
plk. Joy Kadečkové za cenné rady a vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Zuzaně Polákové za cenné rady, vzpomínky a zapůjčení exponátů
Jiřímu Bednářovi za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Svatopluku Matyášovi za vzpomínky, zapůjčení exponátů a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Vojtěchu Holému za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Josefu Vášovi za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Günteru Schossovi za zpomínky a cenné informace
Winstonu Chrislockovi za vzpomínky a cenné informace
Otakaru Fukovi za cenné rady, vzpomínky zapůjčení exponátů, účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Zdeňku Mahlerovi za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Karlu Černému za cenné rady a vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Ladislavu Winkelhöferovi za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Rudolfu Miličovi za cenné rady, exponáty na výstavu a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Zdeňku Dukátovi za souhlas s užitím jeho fotografií pro výstavu o filmu Nebeští jezdci
Bohumilu Dudařovi za pomoc při realizaci výstavy a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Evženovi Illínovi jr. za cenné rady
Rudolfu Hamerovi jr. za zapůjčení exponátů a cenné rady
Jaroslavu Koštiřovi za zapůjčení exponátů
Janu Horalovi za zapůjčení sálu v hotelu DUO, ve kterém se konalo setkání tvůrců a aktérů filmu Nebeští jezdci, sponzoring akce a neocenitelnou pomoc
Shirley Collier z Imperial War Musea za zapůjčení exponátů a cenné rady
Boženě Hlaďové za zapůjčení exponátů a cenné informace
Marii Sehnalové za cenné informace
Peteru Fuzákovi a Ministerstvu obrany za spolupráci při organizování výstavy Setkání Nebeských jezdců a setkání tvůrců a aktérů tohoto filmu
Ivetě Irvingové za cenné rady
Karlu Helmichovi za úvodní slovo v průběhu vernisáže výstavy Setkání Nebeských jezdců
Václavu Tikovskému za vzpomínky a účast na setkání tvůrců a aktérů filmu
Albertu Kronkovi, majiteli nejlepší letecké kavárny v ČR - brněnského Air Café, za zapůjčení exponátu
Milanu Vackovi za zapůjčení exponátů pro výstavu o filmu Nebeští jezdci na Univerzitě obrany, Brno
plk. Lubomíru Úlehlovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
plk. Vladimíru Hofrichterovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
plk. Jiřímu Bendovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
plk. Stanislavu Mikulovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
plk. Jaroslavu Vyhnisovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
plk. Jiřímu Poláčkovi, RAF, za účast na Setkání Nebeských jezdců
ministru kultury Pavlu Dostálovi za záštitu nad výstavou a za pomoc při její realizaci
pracovníkům Muzea hl. m. Prahy za pomoc při realizaci výstavy a za vstřícnost
Zdeně Fabíkové z Muzea hl. m. Prahy za důvěru, výraznou pomoc při realizaci výstavy a vstřícnost
Olze Hrzánové - Hlavové za účast na setkání tvůrců a aktérů filmu a zapůjčení exponátů
pracovníkům časopisu BILD za zaslané články
pracovníkům kolínského archivu za vyhledání materiálů o premiéře filmu Nebeští jezdci
řediteli kolínského Kina 99 Ivanu Martincovi za cenné informace
dr. Doležalovi ze Všeobecné fakultní nemocnice, gynekologicko-porodnické kliniky za cenné informace
prof. Živnému ze Všeobecné fakultní nemocnice, gynekologicko-porodnické kliniky za cenné informace
Otovi Palounkovi za zapůjčení filmového záznamu z natáčení a cenné rady
plk. Miroslavu Vybulkovi za cenné rady
plk. Miroslavu Bucharovi za cenné rady
Jaroslavu Černému za cenné rady
Martinu Růžičkovi a dalším pracovníkům barrandovského fundusu za spolupráci při vyhledávání exponátů
Pavlu Jirasovi, archiváři společnosti Barrandov studio a.s., za neocenitelnou pomoc a velmi cenné rady
paní Doležalové za zapůjčení exponátů
pracovníkům Aera Vodochody za cenné informace
Petře Hel-Boerger za cenné informace
společnosti Bugaboo za hladký průběh vernisáže výstavy
Pavlu Vančatovi za pomoc při realizaci výstavy
Pavlu Raabovi za pomoc při realizaci výstavy
Petru Drahorádovi za pomoc při realizaci výstavy
místostarostovi města Klecany, p. Šebkovi, za pomoc při realizaci výstavy
Miroslavu Seifertovi ze společnosti Hewlett Packard za pomoc při realizaci výstavy
Jiřímu Paletovi ze společnosti Hewlett Packard za neocenitelnou pomoc při realizaci výstavy
Petře Škráčkové za pomoc při realizaci Setkání Nebeských jezdců a při zdobení téhož
Katce Škráčkové za pomoc při realizaci Setkání Nebeských jezdců a při zdobení téhož
Lucce Fleischmannové za pomoc při realizaci Setkání Nebeských jezdců
Evě Kundratové za pomoc při vernisáži výstavy a při zdobení téhož
rodině Procházků a Škráčků za pomoc a podporu při realizaci výstavy a setkání
společnosti Hewlett Packard za neocenitelnou pomoc
nakladatelství Libri za sponzoring výstavy
nakladatelství Academica za sponzoring výstavy
vydavatelství Bonton za sponzoring výstavy
letecké škole F-Air za sponzoring výstavy
společnosti Zonevision za sponzoring výstavy
vydavateli časopisu DiViDI za sponzoring výstavy
společnosti TESCO Stores za sponzoring výstavy
Hotelu DUO za sponzoring akce Setkání Nebeských jezdců
serveru valka.cz za místo pro tento web
Pavlu Klozíkovi za pořízení fotografií z vernisáže výstavy a setkání Nebeských jezdců
...a dalším,kteří mi při realizaci výstavy jakkoliv pomohli. Jejich jména budou průběžně doplňována.